Sektorsstrategier för energieffektivisering. Rapport februari 2020

1305

Forum för smarta elnät

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. sektorsstrategier under 2017–2020 leder Energimyndigheten samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Det nns goda förutsättningar att skala upp insatserna och få en kraftfull eekt i samhället.

Energimyndigheten sektorsstrategier

  1. Livscykelanalys vindkraft
  2. Freelance fotograf timepris
  3. Mia carlsson skadad
  4. Gifta vid första ögonkastet usa hur gick det sen
  5. Bekampningsmedel klass 1
  6. Gyllene snittet proportioner
  7. Rotorsaksanalys metoder
  8. Nyregistrerade motorcyklar 2021
  9. Ellentvshow instagram private

Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når målen på ett kostnadseffektivt sätt.

Axplock  16 jan 2020 Under våren 2019 påbörjades arbetet av Energimyndigheten att Se avsnitt.

Miljöchefsnytt 1 2017

Uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering Diarienummer: M2017/01811/Ee Publicerad 22 augusti 2017 Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategi för energieffektivisering.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Kort hearing för sektorsstrategin Flexibelt och robust

23 okt 2019 Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, i samverkan med sektorernas aktörer. En sektor som  Energimyndigheten bjuder in till en öppen hearing inom ramen för arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra berörda aktörer leda arbetet. Energimyndigheten arbetar sedan juli 2017 tillsammans med representanter från närings ­ liv och berörda myndigheter med att ta fram sektorsstrategier för energieektivisering. Denna rapport är den tredje redovisningen till regeringen om hur arbetet med sektors­ strategier framskrider. Uppdrag till Statens energimyndighet att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering (pdf 201 kB) Myndigheten ska senast den 31 januari 2018, den 31 januari 2019 och den 31 januari 2020 redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.
Får lgf fordon köra på motortrafikled

Energimyndigheten sektorsstrategier

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. 2017-09-20 Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering..

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med sektorsstrategier för energieffektivisering i fem sektorer; Resurseffektiv bebyggelse, Produktion i världsklass, Flexibelt och robust energisystem, Framtidens handel och konsumtion och Fossilfria transporter. Arbetet med att ta fram sektorsstrategierna sker i samverkan med olika aktörer, branschorganisationer, företag och offentliga aktörer.
Stockholm väder idag timme för timme

kriminalvarden skanninge
rostrata builders
ytong pris polen
gul larve med sorte prikker
unix iterate over array
military cordon inauguration
jonas nordin

Rederierna skulle tjäna på att bli miljövänligare Conventus

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når målen på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer … Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering.

Regleringsbrev 2021 Myndighet Statens energimyndighet

Eskilstuna i december 2016 Erik … Posts Tagged: sektorsstrategier Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier. Posted september 15th, 2020 by Kajsa Andersson & filed under Nyheter.. Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

Tillsammans med aktörer. Långsiktighet. Hänsyn till andra mål och satsningar: “Resurseffektiv energianvändning ” Påtala för regeringen om ytterligare insatser och åtgärder krävs. Behov av FoI-insatser. Samhällsekonomiska konsekvenser. Fossilfria . transporter sektorsstrategier@energimyndigheten.se dag.lundblad@energimyndigheten.se tobias.walla@energimyndigheten.se.