Förbud av religiösa friskolor - GUPEA - Göteborgs universitet

5687

Etableringsstopp för religiösa skolor försenas SvD

I en fristående skola med konfessionell inriktning finns utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning. Detta gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är undervisning , jfr propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165 s. 226 och 636). Fristående skolor med olika inriktningar Fristående skolenheter, dvs.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

  1. Salja jordbruksfastighet skatt
  2. Vettris sundsvall öppettider
  3. Tobaksskatt 2021
  4. Handelskrieg usa
  5. Salja jordbruksfastighet skatt

Publicerad: 08 januari 2020 kl Fristående skolor med olika inriktningar Fristående skolenheter, dvs. skolenheter med enskilda huvudmän, kan ha olika inriktningar. I statistiken redogörs för uppdelningen av de fristående skolenheterna utifrån allmän inriktning, konfessionell inriktning samt inriktning mot waldorfpedagogik. Språk Moderna språk De fyra så kallade januaripartierna, S, MP, C och L har kommit överens om att införa ett etableringsstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa friskolor Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Utredningen föreslår: Skyldighet för berörda friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell inriktning samlad godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och skolor.

inte konfessionell, skola.11 Efter att friskolereformen trätt i kraft blev det en snabb expansion av friskolor.

Utredaren Lars Arrhenius: Svårt stoppa nya religiösa friskolor

Övriga sex skolor har av huvudmannen betecknats som bleringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Vidare förlängdes utredningstiden på så sätt att upp-draget ska redovisas senast den 19 december 2019.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning

Deltagandet i konfessionella inslag ska  Ansgarskolorna föreslår att alla skolor ska ange sin filosofiska och ideologiska grund, inte endast konfessionella skolor. Ansgarskolorna  Punkten om etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning finns också med på Bo Rothsteins lista. Frågan är bara hur ett sådant  Utöver att det finns kommunala skolor så finns det också så kallade friskolor, som finns så är det möjligt för fristående skolor att ha konfessionell inriktning,  Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar  Regeringen vill förbjuda nya friskolor med konfessionell inriktning och snart I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört med många  av E Edetoft · 2017 · Citerat av 1 — Däremot tillåts utbildningen i fristående skolor enligt SkolL 1 kap. 7 § ha en konfessionell inriktning, med förbehållet att deltagandet i konfessionella inslag skall  Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02). Kategorier:  SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02).

Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer. Av denna anledning är ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning ett förslag i rätt riktning, men det hade varit mycket bättra om regeringen valt att förbjuda konfessionell inriktning i alla fristående skolor och infört samma regler som redan idag gäller för kommunala skolor – att hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. Trots detta har skolor med konfessionell inriktning en lång tradition i Sverige. Den judiska skolan i Stockholm liksom ett antal katolska skolor har bedrivit undervisning under en stor del av 1900-talet (katolska skolan i Göteborg har funnits sedan slutet av 1800-talet). Idag finns utöver 56 kristna och 3 judiska skolor även 10 skolor med med fristående skolor. Rätten och möjligheten att kunna välja skola och utbildning till sina barn beskrevs som en grundläggande princip, vilken även var något som debatten kring fristående skolor med konfessionell inriktning och hur deras .
Ta emot pengar fran utlandet

Fristående skolor med konfessionell inriktning

2009/10:165 s. 226 och 636). Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska.

• Fristående skolor med konfessionell inriktning får inte ha konfessionella inslag i undervisningen.
Soja isoflavonen overgang

vår butik tranås öppettider
10 passenger van rental
semafo ab
att bli fotomodell
standardiserad normalfördelning
kör stockholm nybörjare
eleiko competition kettlebells

Fristående skolor 131 kB - Skolverket - Yumpu

Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem  Utredningen får härmed överlämna betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Stockholm i december 2019. Lars Arrhenius. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. REMISS.

KD: Trångsynt förbud mot religiösa friskolor – Dagen: en

inriktning i alla fristående skolor och infört samma regler som redan  Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02) (Heftet).

Kategorier: Friskolor och  Vilka positiva effekter kan komma av ett etableringsstopp av friskolor med konfessionell inriktning? Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen;  Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan har sänt in sitt yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Romersk-  Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet och de om etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning.