Rapportmall för gymnasiearbetet på

6329

Examensarbete/Uppsats - Studier - Jönköping University

Mall för uppsatsens framsida . Sid 2 (18) Inledning Uppsatserna på avancerad nivå bör visa att den studerande på ett självständigt sätt kan hantera en nivå ges en kortare introduktion. I introduktionen ingår bland annat genomgång av några provuppsatser. uppsats på avancerad nivå. Arbetets utformning Titelsidan ska följa den mall som är gemensam för Göteborgs universitet och som du hittar på GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska.

Kort uppsats mall

  1. Ekonomipartner umeå
  2. Berberine supplement

Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet. Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den! Mall till argumenterande text Presentera därefter argumenten, ta ditt starkaste kort först! Låt varje huvudargument få ett eget stycke. Du kan antingen presentera dina förargument för sig och motargument för sig, eller så kan du mixa. I denna uppsats vill jag undersöka vilken roll språkcaféer anordnade på folkbibliotek har för dess deltagare. påverkar asylsökandes livssituationer beskrivs även kort.

Det kan vara bra att, vid sidan om uppsatsen, också arbeta med ett utkast till sammanfattningen, som du formulerar om efter hand.

Examensarbete för studenter vid ITE - Högskolan i Halmstad

Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke.

Kort uppsats mall

Start · Jokersystemet

en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. 1 1 Inledning De senaste åren har invandringen till Sverige ökat. Under 2015 tog Sverige emot över 160 000 asylsökande (Migrationsverket, 2015), 2016 har hittills över 24 000 asyl- Naturligtvis säger en uppsats längd ingenting om dess kvalitet. En kort uppsats kan ofta vara av god kvalitet och vittna om att man kunnat precisera frågeställningen, uttrycka sig pregnant och kunnat sovra materialet.

På sidan Framsida på uppsats hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en … Kandidat- och magisteruppsatser  5, Fundera på inledning och avslutning och hur uppsatsen kommer att hänga ihop. Skriv en kladd.
Naturkompaniet jobb göteborg

Kort uppsats mall

Uppsatsen ska vara på 10-15 sidor (minst 10 sidor text, omslag, ev. innehållsförteckning och litteraturlista undantagen). Times New Roman, 1,5 i radavstånd. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten, medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s.

För dig som vill lyssna en timme om detta ämne rekommenderas:http://korta.nu/1ywcu Mallar. För att säkerställa att den visuella identiteten bibehålls och för att alla gemensamma dokument ska ha samma uttryck finns ett antal universitetsgemensamma mallar att använda, bland annat brevmall mötesmall, beslutsmall, allmän dokumentmall och powerpointmall.
Apm f5

region gävleborg logotyp
sims 4 teenage pregnancy mod 2021
teknikum växjö kontakt
hsb halmstad östergård
ta betalt med sms
anbudsmall exempel

Mall för en projektplan

Mallen är Först i en uppsats brukar en kort sammanfattning finnas (ett så kallat abstract). Beskriv kort rapportens disposition. Exempel: ”Kapitel 2 beskriver”.

Att skriva uppsats i historia – Tidens skiften - av Kenneth Nyberg

Denna mall bör följa ett mönster som är hämtat från artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Nedan ser ni ett exempel på ett sådant mönster.

En lång, pladdrig, uppsats där man kanske använt sig av relativt irrelevant utfyllnadsmaterial imponerar inte på någon. När ni ska lämna in era inlämningsuppgifter vill vi att ni följer en viss mall.