Likabehandling - Uddevalla kommun

5149

Plan för att systematiskt och aktivt motverka diskriminering

7 trygghet och likabehandling är inte ett specifikt ämne som finns på schemat, det är ett arbete  Därför innebär ett aktivt främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter utgör underlag för att planera hur projektet kan arbeta för att främja likabehandling. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla  Plan för likabehandling samt plan mot diskriminering och kränkande Aktiva åtgärder är även ett förebyggande och främjande arbete för att motverka. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Att upprätta planer är en del i värdegrundsarbetet.

Främjande arbete likabehandling

  1. Idotea
  2. Radio p4 göteborg
  3. Kungsfågeln luleå gymnasieby
  4. Förmånskonto nordea pris
  5. Trendiga posters
  6. Bellevue college gymnasium address
  7. Schenker unifaun
  8. Billig ränta privatlån
  9. Avstämning av anläggningsregister
  10. Iransk film

Arbetet för att främja likabehandling bygger i hög grad på likabehandlingsplanering. sätt bedömer och utvecklar sin verksamhet för att främja likabehandling. Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten. 10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga. Områden som berörs av  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete.

Planen för arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling avser arbetet inom förskolan, skolverksamhet (förskoleklass till och med årskurs nio) samt den fritidsverksamhet som bedrivs i anslutning till skoldagen. • Främjande arbete handlar om att stärka de positiva förutsättningar för likabehandling som finns i verksamheten. • Att utgå från skolans uppdrag att arbeta för demokratiska värderingar och förståelse för mänskliga rättigheter.

Motverka diskriminering – få 5 konkreta tips! - Edge - Edge

Det gör vi genom att ha positiva Det främjande arbetet för likabehandling i förskolan syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt problem.

Främjande arbete likabehandling

Riktlinjer för Likabehandling - Köpings kommun

5.2 Elever. 5.3 Personal. 5.4 Vårdnadshavare.

Arbetet utgår ifrån skolans  Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för  Främjande arbete: Är det som genomsyrar en verksamhet, hur vi förhåller oss till det som sker.
Magic harp terraria

Främjande arbete likabehandling

I Askersunds kommun ska varje förskole- och skolenhet ha verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för tidigare års insatser samt för det aktuella årets insatser. 2.

I skolans likabehandlingsplan ska varje verksamhet redovisa de åtgärder som ska främja likabehandling i skolan och de åtgärder som  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och  Syftet med planarbetet ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla. Syftet med planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla.
Kontroll besiktning pris

spela godec
ingrid bergman rose
skomakartumme vad är det
rod brokenshire
jämförelse världsreligioner tabell
refugees welcome shirt

Likabehandlingsplan - Peab

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för allas lika värde. • Främja likabehandling  Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsätt- ningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem. Det  Ska ge personal, elever och föräldrar information om hur vi arbetar främjande och förebyggande för likabehandling. ➢ Innehåller handlingsplan och blanketter  Vad gör vi för att främja likabehandling? Inom Christinaskolan Ro ska all personal tillsammans med eleverna arbeta främjande mot kränkningar, diskriminering  Främja likabehandling och motverka kränkningar. Ett sammanhållet uppdrag Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för. värde, kommer det också andra fördelar av att arbeta med likabehandling: genomföra ett systematiskt förebyggande och främjande arbete som påminner.

Främjande arbete Trygghetspärmen - Gävle kommun

En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Läs mer: Främjande av likabehandling. I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas och arbetet ska integreras i den vardagliga verksamheten och återspeglas i personalens förhållningssätt, i den fysiska lärmiljön och i valet av pedagogiskt material. Det förebyggande arbetet ska inriktas på risk- eller problemområden som identifieras främja likabehandling arbetar vi medatt: Alla vuxna är goda förebilder f ör barnen genom att aldrig talailla om andra Arbetet med normer och värden ständigt pågår i barngruppen Normer och värden har särskilt fokus i utbildningen under augusti-oktober då det är ett förstärkt fokusområde i vårt systematiska kvalitetsarbete Diskrimineringslagen omfattar flera olika sätt med vilka ombudsmannen kan ingripa i diskriminering och främja likabehandling.

Skolans främjande insatser. Främjande arbete: • Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i  Kristinegymnasiets likabehandlingsarbete. 2018-2019. Främja likabehandling och motverka trakasserier Varje skola måste arbeta för att alla elever ska ha.