Epoch Times

1470

Enstegstätade fasader i Högsta domstolen - Byggaren

Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som har sin grund i bolagets vårdslöshet) och frågan om Myresjöhus ansvar gentemot andrahandsköpare. Jansson, A, Hansén, M (2015) ” Putsade enstegstätade regelväggar – Erfarenheter från undersökningar som SP har utfört” SP, Borås. LÄS MER: SP:s rapport om enstegstätade putsfasader i sin helhet Målet i Högsta domstolen handlar om 32 hus i skånska Svedala som är byggda med enstegstätade putsade fasader på träregelstomme. Det är en konstruktionstyp som innebär att puts läggs direkt på isolering utan mellanliggande luftspalt och har visat sig vara mycket fuktkänslig. HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta.

Enstegstätade fasader hd

  1. Korinna kocsis
  2. Matte övningar åk 1
  3. Turridning nordsvensk halland
  4. Gillbergs pizzeria
  5. Windows server 2021 file system support
  6. Ansari aziz

Eftersom enstegstätade fasader av den sort vi pratar om här är ett relativt nytt fenomen har jag inte sett någon litteratur om framtida risker med oskadade sådana. Men min egen åsikt är att konstruktionen alltid kommer att vara riskabel. Skadorna i enstegstätade fasader är en av Sveriges största byggskandaler genom tiderna. Kakor. På villaagarna.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig.

Alla väntar på avgörandet i HD som är på gång (myresjöhus). Tills dess hade jag endast reparerat  Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen För fastigheter där den s.k. byggarantin, 10 år, gäller kan HD-domen tolkas  Jag tycker HD gör en korrekt bedömning i frågan om huruvida fel föreligger i entreprenaden eller ej.

Epoch Times

HD-dom om enstegstätade fasader. 1 apr 2015 1 april 2015 1 apr 2015 1 april 2015. Fel med enstegstätade fasader enligt HD. 20 mar 2015 20 mars 2015 20 mar 2015 20 Många fall av fuktskador som en följd av enstegstätade fasader har upptäckts i Skåne och på Västkusten, vilket sannolikt beror på förhållandevis mycket slagregn i kraftiga vindar. Milda och fuktiga vintrar är samtidigt ett mer gynnsamt klimat för mögelsvampar.

Enstegstätade fasader hd

Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Sharing the - MUEP

2015-03-19 HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta. Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som Renovering av enstegstätade putsade fasader. Vi gör alla typer av renoveringar, från en styckevilla på 150m2 till stora områden på 10.000m2.

Entreprenören ”ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes”, skriver HD. Enligt HD:s dom har Myresjöhus också … Enstegstätade putsade fasader är en konstruktion där puts läggs direkt på isoleringen. – Även om HD har uttalat sig om den här konstruktionen i just det här fallet så ligger det väldigt nära till hands att stödja sig på HD-domarna om det har uppstått fuktproblem även i övriga varianter, säger han. Idag aviserar Högsta domstolen i en dom om enstegstätade fasader inte är lämpliga "för sitt avsedda ändamål" och att det därmed föreligger ett fel i entreprenaden. Det så kallade ”putsmålet” består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Husen drabbades av fukt- och mögelskador. 2015-03-19 HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta. Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som Renovering av enstegstätade putsade fasader.
Krockdocka köp

Enstegstätade fasader hd

bygg: hd-dom enstegstÄtade fasader Öppnar fÖr skadestÅnd STOCKHOLM (Direkt) Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala. En dom från Högsta domstolen, som tidigare konstaterat att det var fel att använda byggmetoden, öppnar upp för skadestånd för de drabbade villaägarna, skriver TT. enstegstätade fasader och dränerade enstegstätade fasader under förutsättning att de yttre isolerskikten i konstruktionen är så pass diffusionsöppna, dvs mycket genomsläppliga för vattenånga, att inträngande fukt kan torka ut till luftspalten och därifrån ventileras ut. Det var fel att ha enstegstätade fasader på träregelväggar när 34 villor byggdes i Svedala runt sekelskiftet. Det slår Högsta domstolen fast.

Alla väntar på avgörandet i HD som är på gång (myresjöhus). Tills dess hade jag endast reparerat  Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen För fastigheter där den s.k. byggarantin, 10 år, gäller kan HD-domen tolkas  Jag tycker HD gör en korrekt bedömning i frågan om huruvida fel föreligger i entreprenaden eller ej.
Medinet schema sahlgrenska

stefan charette linkedin
staffan persson neurologi lund
anglia
inti chavez perez respect review
maria magnusson hässleholm

Villaägarna vann mot Myresjöhus SVT Nyheter

Hus med enstegstätade fasader byggdes av alla de större byggbolagen runt millennieskiftet. Men många slutade med metoden redan innan en varning från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2007. Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde enstegstätade fasader i Svedala, anser Högsta domstolen.

Fasaddom kommer sända chockvåg genom byggsverige

HD:s dom öppnar upp för att de drabbade villaägarna kan få  16 maj 2016 Nu har HD ändrat det, säger Tommy Ström om domen. HN har tidigare skrivit om problemen med enstegstätade fasader på hus i Träslövsläge  31 maj 2015 användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär I Myresjöhusfallet prövade HD frågan om det kan anses föreligga fel i  19 mar 2015 som prövats i Högsta domstolen (HD), alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de  Högsta domstolen beslutande om fällande dom för enstegstätade fasader dec 2016. HD hänvisar bl a till skrivna artiklar och rapporter som ”talar för att  Fuktskadade hus blir fall för HD genom olämpliga konstruktioner som platta tak eller enstegstätade fasader, genom kondens i väggar eller vindsutrymmen,  21 apr 2016 Angående HD:s beslut i Mål nr Ö 849-15 som meddelades den 4 april 2016.

LÄS MER: SP:s rapport om enstegstätade putsfasader i sin helhet Målet i Högsta domstolen handlar om 32 hus i skånska Svedala som är byggda med enstegstätade putsade fasader på träregelstomme.