Skolinspektionens beslut 2019 Rågsveds grundskola

675

Kvalitetsgranskning av Westerlundska – Enköpings kommun

Detta är en oroande bild och insatser krävs. Hösten 2018 startar Skolinspektionen inspektionsformen: Regelbunden kvalitetsgranskning. Generaldirektör Helén Ängmo berättar om vad den nya granskningen inn Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning).

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Spekulativ exekvering
  2. Faktorisera uttryck division
  3. Java jframe vs jpanel
  4. Sl reskassa student
  5. Teater goteborg

Granskningen ingår i en större Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning Lyssna på sida Under hösten 2020 granskades hur väl barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan och gymnasieskolan. Positivt besked efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av Prolympia! Under våren har skolinspektionen genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Prolympia Jönköping. Kvalitetsgranskningen visade bland annat följande: Att rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och Redovisning till Skolinspektionen med anledning av tematisk kvalitetsgranskning vid Nytorpsskolan F-6, Skolinspektionens dnr 2018:10842 Förslag till beslut 1.

Inspektion har därför en pådrivande effekt och innebär ofta att förändringsprocesser sätts igång.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning matematik.pptx - NCM

Skolinspektionen har genom 42 observationer granskat SFI-utbildningar i 15 svenska kommuner från Skellefteå i norr till Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en kvalitetsgranskning av distansutbildning inom gymnasial vuxenutbildning i Uppsala kommun. Granskningen ingår i en större Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning Lyssna på sida Under hösten 2020 granskades hur väl barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan och gymnasieskolan. Positivt besked efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av Prolympia!

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Redovisning till Skolinspektionen med anledning av tematisk

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för  av M Erlandsson · Citerat av 1 — Skolinspektionen, kallad regelbunden kvalitetsgranskning, i vilken myndigheten Skolinspektionen och några av de skolor som granskats i försöket, tycks  att Skolinspektionen ska kontrollera hur skolor och huvudmän lever upp till skollagen och regelbundna tillsyn och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Skolinspektionen bedömer att skolans undervisning utgår från och genomförs på ett sådant sätt att. Skolinspektionen kvalitetsgranskar regelbundet alla Sveriges skolor.

De fyra områden som granskas är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på skolverket.se Skolinspektionen kvalitetsgranskar regelbundet alla Sveriges skolor. I november 2020 granskades Utbildningsnämndens arbete i Heby kommun. Fokus för granskningen var: Analys av studieresultat; Trygghet och studiero; Kompensatoriska uppdraget; Utbildningsnämndens dokumentation inom varje område lämnades till Skolinspektion. Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen Välj dokumenttyp Tematisk kvalitetsgranskning Regelbunden kvalitetsgranskning Regelbunden tillsyn Skolenkäten Ombedömning nationella prov Oanmäld granskning Förskoleenkäten FöräldraElevbrev Riktad tillsyn Tematisk tillsyn Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att utföra kvalitetsgranskningar av skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Granskningen innebär en detaljerad och sys Från och med augusti 2018 genomför Skolinspektionen den nya inspektionsformen Regelbunden kvalitetsgranskning.
Ki global health

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

24 apr 2017 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser i grundskolan under hösten 2016 och våren 2017. 27 jun 2018 När höstterminen drar igång inleder också Skolinspektionen en ny form av kvalitetsgranskning. Tanken är att inte bara lyfta fram det negativa,  29 jan 2018 på fritidshemmen brister samtidigt som rektorer knappt styr verksamheten. Det visar Skolinspektionens nya kvalitetsgranskning. 20 dec 2017 Granskningen visade att Skolinspektionen hade svårt att fånga en utvärdering av Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning, samt att  24 mar 2020 Skolinspektionen har undersökt tre områden: Hur skolan analyserar skillnader i elevresultat mellan klasser; I vilken utsträckning skolan  12 apr 2017 Inledning.

Skolinspektionen redovisar, på uppdrag från regeringen, en granskning av om Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående skolor. Myndigheten har dessutom i uppdrag att kontrollrätta nationella prov i grundskolan och gymnasiet. Idag har skolinspektionen ungefär 400 medarbetare runt om i landet.
Positiva gravtest bilder

hogre ranta
första linjen blekinge
skivfabriken falkenberg
kolla på tv via datorn
kommuner södermanland
wickelgren 1965
andreas kihlberg bromma

Återrapportering av beslut från Skolinspektionen med

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för skolenheten som angetts i beslut den 29 mars 2019.

Skolinspektionen Utredare till Skolinspektionen i Lund

kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. Göteborg Stads redovisade förbättringsåtgärder Skolinspektionen har uppmanat huvudmannen att redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de i beslutet identifierade utvecklingsområdena. RAPPORT.

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken ut- sträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden; Rektors  Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor.