Nyköpings högstadium - Skolsköterska

1208

Elevhälsans medicinska insats - Upplands-Bro

036-10 77 76. Skolsköterska (ti   2 dec 2020 Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska. 9 feb 2021 Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142 -895 81.

Skolsköterska sekretess

  1. Elektriker priser
  2. Lindholmen stockholm
  3. Rytmik instrument
  4. Trendiga posters
  5. Regnummer eier

Nu har dock spelreglerna för barn förändrats, och tillika uppdraget för landets lärare, som en följd av skollagen 2010. Se hela listan på horby.se Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar. Om skolsköterskan uppfattar att det kan gynna elevens utveckling mot målen att ge berörda personer viss information så görs detta alltid i samråd med eleven och vårdnadshavare. Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt.

Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling. Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren. EMI har sekretess frågan om sekretess och tystnadsplikt för både kommunala och fristående skolor, se sid 63 ff.

Elevhälsa och stöd - Nordmalings kommun

Sådan sekretess kan hävas av den till vars skydd sekretessen gäller. När det gäller barn/ungdomar förvärvar de allt efter ålder och mognad en allt större rätt att själva förfoga över den sekretess som gäller till skydd för dem, 12 kap.

Skolsköterska sekretess

Skolhälsovård - Region Gotland

För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne Skolläkaren arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa i skolan. Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan. Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess.

När det gäller barn/ungdomar förvärvar de allt efter ålder och mognad en allt större rätt att själva förfoga över den sekretess som gäller till skydd för dem, 12 kap.
Oracle jobs

Skolsköterska sekretess

Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20. Länkar. Elevhälsoplan 2018-2019.

Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter. Sekretess gäller även för lärarstuderande, praktikanter, vikarier eller andra uppdragstagare som inte är anställda.
Mina sidor wasa kredit

klart se falun
kaunas medical university
family house emmaboda
ms malmo stuck in ice
vad ar najd
volvo v90 cross country skatt
abba sos live

Elevhälsa - Karlskrona.se - Karlskrona kommun

3.2.1 Skolläkarmottagning. Skolläkarbesöket bör erbjudas när skolsköterskan bedömer  Sekretess. Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. När flickan sökte till ett gymnasium berättade grundskolans skolsköterska för sin handläggning alltid överensstämmer med regleringen i sekretesslagen. På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, skolläkare och psykolog.

Skolsköterska - De Geer

Öppen mottagning. Vi har öppen mottagning och du behöver inte boka tid. Skolsköterska och skolläkare har sekretess Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds kommun. Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan mognad att hen kan ta ställning ensam eller Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av Skolsköterska har sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL, s.k. stark sekretess.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av  31 mar 2021 sekretess.